KUTIPAN ZAKAT MELAKA MENINGKAT KEPADA RM87.8 JUTA

KUTIPAN ZAKAT MELAKA MENINGKAT KEPADA RM87.8 JUTA

Bilangan pembayar seramai 44,129 orang berbanding 41,477 pada 2017.

CATEGORIES