PENILAIAN JAWATAN SELEPAS SATU TAHUN TEMPOH PERKHIDMATAN

PENILAIAN JAWATAN SELEPAS SATU TAHUN TEMPOH PERKHIDMATAN

Ahli MPKK, Ahli Majlis PBT, Kakitangan JAPERUN, Penyelaras DUN, Pegawai Perhubungan dan Sidang terlibat.

CATEGORIES