SKIM PENDIDIKAN LANJUT PELAJARAN PENJAWAT AWAM

SKIM PENDIDIKAN LANJUT PELAJARAN PENJAWAT AWAM

Pemberian insentif untuk golongan pendidik tidak dibincangkan secara khusus, tetapi dibuat kepada semua penjawat awam yang layak menerusi Tabung Pendidikan Negeri Melaka (TAPEM).

CATEGORIES